Försäljning

 
Areg är ett agenturföretag med flera ledande leverantörer i sin portfölj. Vårt säljteam har hög kompetens och lång erfarenhet inom teknik och verktygsmaskiner . Idag är vi också en stark projektpartner med de resurser som krävs för att kunna erbjuda kunden ett komplett stöd i projektens alla faser. 

Vare sig det handlar om stora ny- och ombyggnadsprojekt eller mindre kompletteringar och modifieringar i samband med maskininvesteringar kan vi erbjuda våra tjänster.  
 Anders Pettersson  
Anders Pettersson
VD, ansvarig för försäljning

+46 8 5505 1202
+46 70 684 1030                  
anders.pettersson@intercut.se
 Lars Boström  

Lars Boström
Försäljning inom Areg

+46 8 5505 1205
+46 70 515 6928
lars.bostrom@areg.se

 Alf Johansson
Alf Johansson
Servicekoordinator/
inneförsäljare

+46 8 5505 1204
Trond Hansen
Trond Hansen
Servicekoordinator/
inne
säljare

+46 8 5505 1206